Příběhy

Mezi ohněm a smrtí – PJ Matěj Tomeček

Město Unitas, staré jako sama Aliance Tří. Perla sjednocené trpasličí, elfí a lidské architektury. Neprostupný prastarý hvozd, na jehož vnitřních okrajích mají svá sídla knížata vznešených elfů. Tyto vnitřní okraje hvozdu obklopují masivní valy, které ve třech kruzích tvoří hlavní obranu města. Uprostřed města se tyčí do nebe obrovská citadela, která stále zůstává nedobyta. Zde sídlí Rada Tří, která spravuje celou říši. Neměli bychom opomenout obrovskou podzemní pevnost pod městem, odkud trpaslíci brání město z podzemí a jejich vzducholodě jsou v okamžiku poplachu připraveny vyletět.

Dnes je však město v plamenech. Byly vypáleny celé pásy lesa. Trpasličí vzdušná flotila je neustále ve vzduchu a odráží mračna létajících nestvůr. Na některých místech už nepřátelé téměř dosahují hradeb a i přes obrovské ztráty neustále postupují. Celé město je v ocelovém sevření skřetí hordy. Zásob na obléhání i obránců má město dost, nicméně řady nepřátel neberou konce.

A zatímco je pozornost obránců soustředěna na nepřátelskou armádu za před branami města, něco ve městě se začíná dít. Co za šeptající hlasy slýchají elfí hlídky po lese a kam pak mizí? K jakému bohu se začínají modlit lidé ve středu města? A proč přestaly přicházet zprávy z trpasličích pevností stojících na samé hranici říše? Co dalšího se ještě může přihodit a co roste ve stínu války?

Garugk-Drum – PJ Jaroslav Deusn Noga

„Slyšte dobrodruzi ! Trpasličí pevnost „Garugk-Drum“, „Horský palec“ volá po Vaší pomoci. V tajemných chodbách nejtemnějších chodeb našich dolů se ukrývá zlo, které jsme na nás přivovali naší poctivou prací. Naše zdi jsou pevné, ovšem kdo ví jak dlouho dokážeme odolat náporu toho, co zabíjí naše bratry a sestry !