Pravidla turnaje

Turnaj se skládá z jednoho příběhu, který je tvořen několika různými úkoly. Na turnaji bude pět průvodců (PJ) zastupující strany jednotlivých rodin ve městě, kteří si vás rozdělí dle vzájemných sympatií, při hraní samotné arény. Aréna bude setkáním všech družin najednou, kde mohou změřit vzájemné síly válečníci jednotlivých družin a ostatní hráči nalézt novou rodinu a přátelé, pro další samostatné pokračovaní příběhu.

Za každý odehraný úkol v rámci příběhu a ostatní bodované faktory, získává družina bodové ohodnocení. Body udělují PJs podle předem určených tabulkových hodnot. Současně každý PJ i hrané CP v příběhu, dostane možnost udělit jeden bod za celou dobu klání libovolné družině či hráči.  Jedná se o vylučovací  systém, kdo bude vyloučen, bude mimo soutěžně dohrávat.

Dále se boduje i hra jednotlivců. Hráč, který nejlépe zahraje  svou postavu, získá odměnu. 

Cenami se rozumí fantasy knihy, slevové poukazy a dárkové předměty s motivy DrD.

Počet členů v dužině je 5 – 8.                                                                                                                                                                                                                       Postavy na 1 – 5. úrovni

Každý člen družiny musí mít předem vytvořenou postavu, podle pravidel pro tvorbu postav. Pravidla Dračí Doupě verze 1.6. (Bude zkontrolováno před hrou či při přihlášení.) 

Pro nákup vybavení použijte ceník z pravidel Dračího doupěte a přiloženého ceníku (do částky se počítají ceny zbrojí i zbraní).

Zbraně: Postava může být opatřena maximálně jednou zbraní, ať už jedno-ruční či obou-ruční, z pravidel Dračí Doupě verze 1.6. Kombinace zbraní je brána jako jedna zbraň viz. pravidla. Každá postava má možnost vzít si na víc dýku či štít, dle vlastních financí.

Zbroje: Postava může být opatřena zbrojí do maximální kvality plátové zbroje. 

Vše musí korespondovat s financemi dle tabulky níže. Ceník dle pravidel pro začátečníky a dle uvedeného ceníku.

Magické předměty: výsledná cena = cena základu + suroviny + (potřebná magenergie *6). Alchymista může mít vyrobeny předměty předem, ale musí si odečíst magenergii a suroviny. 

tabulka postav 2