Komorní larp: Boty pro slávu Rusi

Počet osob: 9 (7 mužů, 2 ženy) STARŠÍ 16 LET

Cena: 20/50 Kč

Účastníci Ostraconu – 20 Kč
Účastníci jen larpu – 50 Kč

LARP z revolučních časů pro devět hráčů (7 mužských postav, 2 ženské) odehrávající se v květnových dnech roku 1917 v Petrohradě.

V Danilově továrně na boty právě zasedá Výkonná komise (sovět), osoby v ní jednající v malém odrážejí současný stav Ruska, nálady v ruské společnosti, její zájmy a problémy, kterým musí v současnosti čelit. Obuvní továrna představuje jednoho z největších zaměstnavatelů ve městě, změny které se zde odehrají pravděpodobně ovlivní směřování celého Ruska ve vrtkavých časech revolučních nálad.
Rozhodnou členové sovětu o návratu cara na ruský trůn, zvítězí moderní manažerské myšlení a demokratické proudy, dojde k nastolení vojenské diktatury, nebo zvítězí vůle pracujícího lidu, prosazující nastolení komunismu?
Každá ze stran má nějaké eso v rukávu, kterým může ovlivnit vůli ostatních k prosazení své zamýšlené budoucnosti. Intrikujte, stávkujte, vyvolávejte nepokoje a převraty, lžete, nebo vsaďte na své čestné slovo a poctivost, a rozhodněte tak o osudu matičky Rusi. Vyhrát může jen jeden, bavit se budou všichni.

V sovětu zasedají:
Alexandr Danilov – kapitalistický boháč a vlastník továrny na boty
Jurij Katkov – výkonný ředitel a intelektuál s moderním myšlením
Generál Theodor Dabikov – neústupný armádní pozorovatel
Ziva Florinská – zapálená bolševická revolucionářka a zástupkyně pracujících
Arkadij Rosenberg – zámožný zástupce bank a finančních institucí
Viola Melguněvová – zástupkyně žen s realistickým pohledem na věc
Dimitrij Rykov – spravedlivý zástupce mužských zaměstnanců
Vladimír Domský – vládní pozorovatel s mocnými kontakty a jasným názorem
Otec Ugluanov – pravoslavný kněz představující tradiční hodnoty a smýšlení